Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Banner

Water kwaliteits survey Ghana

ghana-001
ghana-002
ghana-003
laboratory_training_ghana_006

Dit project is uitgevoerd met Royal Haskoning en had tot doel om een onderzoek uit te voeren om de impact van een stuwdam en hydro-elektrische centrale in Ghana (Lake Volta) op de waterkwaliteit en sediment kwaliteit te onderzoeken. Hierbij is een monitoringsplan gemaakt en uitgevoerd in het stuwmeer en de rivier stroomafwaarts. Monstername en analyse apparatuur zijn aangeschaft en water en sediment monsters zijn genomen samen met locale mensen. Deze mensen zijn gedurende het project getraind en opgeleid om in de toekomst monstername en analyse zelf uit te voeren. Gevonden resultaten zijn geĆ«valueerd en besproken. Een toekomstig monitoringsplan is uitgewerkt om ook in de toekomst te blijven monitoren.