Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Banner

Projecten

QA Laboratory Consult heeft veel ervaring met het uitvoeren van projecten in zowel Nederland als in het buitenland (Centraal- en Oost Europa, Rusland, Centraal Azie, Zuid-Oost Azie, Midden Oosten en Afrika). In Nederland worden veel projecten uitgevoerd op het gebied van advies, auditing en implementatie van management systemen. In het buitenland is veel ervaring opgedaan op het gebied van opstart en training van laboratoria, milieu management, milieu monitoring, water monitoring, lucht monitoring, chemicals management en chemische veiligheid.

De projecten zijn uitgevoerd voor verschillende sectoren, zoals overheden, donoren, olie & gas industrie en de chemische industrie. Wij hebben nieuwe laboratoria opgezet en ingericht, mensen getraind op het gebied van monstername, analyses en kwaliteit en laboratoria doorgelicht om de efficiency te verbeteren. Ook is er veel ervaring met tendering procedures van laboratorium apparatuur en met monstername van water, bodem, sediment en lucht.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn: