Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Banner

ISO 14001

 

iso 14001

QA Laboratory Consult kan uw bedrijf helpen bij het opzetten en het onderhouden van een management systeem volgens ISO 14001. Uitgangspunt daarbij is de situatie van uw bedrijf en de doelen die u voor het bedrijf heeft gesteld. Daarbij gaan wij uit van mogelijk al aanwezige Management systemen, zoals ISO 9001, OHSAS 18001 of ISO/IEC 17025 / ISO 15189. Integratie van verschillende typen van management systemen die voor u van belang zijn vergroot de efficiency van de systemen voor uw bedrijf en vergroot de toegankelijkheid ervan voor uw werknemers. Het ISO 14001-systeem is dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning.

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

Milieubeleid

Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan

Implementatie en uitvoering

Controle en corrigerende maatregelen

Beoordeling door de directie

 

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling