Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Banner

Chemische stoffen en REACH

qa-laboratory-consult_624051-1

Chemische stoffen en REACH

REACH is de Europese verordening voor chemische stoffen (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen). Als uw bedrijf chemische stoffen produceert, importeert, distribueert of gebruikt, dan moet u de risico┬┤s hiervan weten en beheersen. Informatie over chemische stoffen is te vinden in de zogenaamde veiligheidsinformatiebladen of MSDSsen (Material Safety Data Sheets). Hierin staat ook informatie over de risico's van de chemische stof voor werknemers en milieu en maatregelen voor bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu. In de CLP verordening (Classification, Labelling and Packiging) zijn de bepalingen vastgelegd voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze verordening wordt ook wel EU-GHS Verordening genoemd.

QA Laboratory Consult kan u en uw bedrijf helpen met het interpreteren van infomatie uit veiligheidsinformatiebladen. Daarnaast kunnen wij uw bedrijf helpen om te voldoen aan de verplichtingen onder REACH of CLP.

QA Laboratory Consult is onder andere betrokken bij een project betreffende de implementatie van REACH in Turkije, waarbij een ministerie wordt ondersteund met de implementatie van REACH en waarbij de impact van REACH op de industrie wordt onderzocht.